Balkonger

Balkongen har på senare år blivit föremål för ett ökat intresse och dess roll och funktion har betonats allt mer. Balkongen ger förutom ett "extra" utrymme också en kvalitetshöjning.
Med de idéer, tankar och lösningar som finns idag kan balkongen ges en både individuell och uppskattad utformning. Vi kan erbjuda flera olika insatser:

Utbyggnad
Befintliga balkonger kan fördjupas upp till 600 mm. Med hjälp av utbyggnadselement.
»Läs mer

Nya plattor
Saknas balkong på fastigheten eller är befintliga balkonger i allt för dåligt skick kan vi montera nya plattor. »Läs mer

Räcken
Välja räcken i standard- eller specialutförande eller förbereda för inglasning? Kanske Franska räcken? Frontbeklädnad kan varieras i form och material. »Läs mer

Frontbeklädnad
I profilerad plåt, knäckta plåtkassetter eller olika typer av fabrikslackerad skivbeklädnad. »Läs mer

Tak & Skärmar
Enkelt skärmtak eller inglasningstak?
Mellan- och sidoskärmar med beklädnad av profilerad plåt eller skivmaterial. »Läs mer

Referensbilder