Fönster

Beklädnadssystem
Beklädnad av karmar och fönsterbågar med aluminiumprofiler är ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ när befintliga ytterbågar är intakta men ommålning eller utbyte av fönster är aktuellt. Fördelarna gentemot att behålla den gamla fönsterkonstruktionen i trä är att framtida underhåll- och renoveringsbehov minimeras.

Våra beklädnadssystem av strängpressade aluminiumprofiler monteras med distanser på det befintliga fönstrets träkonstruktion. Detta skapar en ventilerande luftspalt som förhindrar fukt- och vatteninträngning mellan profil och trä. Bottenblecket är försett med dubbel drivvattenavvisning samt gavlar vid sidostycken och poster. Infästningen sker med rostfri skruv och profilerna är enkelt demonterbara vid glasbyte. Systemet finns för utåt- och inåtgående fönster och fönsterdörrar m.m

Utbytessystem
Utbytessystemet innebär att befintlig träytterbåge ersätts med en strängpressad aluminiumbåge. Utbytessystem används exempelvis om den ursprungliga träbågen inte är intakt och funktionsduglig, exempelvis p.g.a. rötskador och kraftiga torrsprickor. Den nya aluminiumbågen kan förses med det glas ni önskar. Bäst totalekonomi uppnås om energiglas används vilket ger ökad värmekomfort. För ökad ljudreduktion använder vi speciellt utformade bågar i kombination med isolerglas. Vi tillhandahåller också bågar med speciella egenskaper såsom glas med insynsskydd, förbättrat brandmotstånd och sol- och värmeskydd.

Aluminiumbågen monteras till den befintliga innerbågen med rostfria gångjärn och nya koppelbeslag. Mellan bågarna monteras dammtätningslist. Karmar och poster beklädes med aluminiumprofiler. Systemet finns för utåt- och inåtgående fönster och fönsterdörrar samt pivå och H-fönster. Design och färg kan väljas helt efter era önskemål och i perfekt harmoni med huset.

Fönsterbyte
Vi erbjuder ett komplett sortiment från ledande tillverkare av trä, alu-trä och aluminiumfönster. Vår styrka är flexibilitet. Kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur vi kan tillgodose era behov. Vi har lösningen!

Referensbilder